Επαγγελματικές ανισότητες στην Ε.Ε.

Οι κενές θέσεις στην αγορά εργασίας της Ευρώπης δείχνουν το χάσμα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά και του Νότου. Σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Κενές Θέσεις Εργασίας, υπάρχει έλλειψη προσφοράς εργασίας σε χώρες όπως Αυστρία, Δανία, Σουηδία, Εσθονία και Λεττονία, ενώ ο ανταγωνισμός για τις θέσεις εργασίας αυξάνεται σε χώρες όπως Ελλάδα, Σλοβακία και Ισπανία.

Θετικό σημάδι είναι ότι η πτώση που παρατηρούνταν έως πρόσφατα στον αριθμό προσλήψεων στις τέσσερις χώρες του Νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, φαίνεται να έχει σταματήσει, ενώ εντοπίζονται λίγες προσλήψεις σε πολύ συγκεκριμένους τομείς όπως η υγεία, οι πωλήσεις και η διοίκηση. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι προσλήψεις νέων σε αυτές τις χώρες είναι μονομερείς, δηλαδή η πλειονότητα που προσλαμβάνεται είναι μη ειδικευμένοι εργάτες που ικανοποιούν μια ζήτηση εποχική.

Επιπλέον, οι μέσης ειδίκευσης εργαζόμενοι προσλαμβάνονται όλο και περισσότερο σε θέσεις χαμηλού επιπέδου ειδίκευσης, δείχνοντας έτσι το μεγάλο πρόβλημα εύρεσης εργασίας που υπάρχει σε ανθρώπους με υψηλή κατάρτιση. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας και συγκεκριμένα των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Εγγύηση Νέων, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει υιοθετηθεί από όλες τις χώρες και θα εφαρμοστεί άμεσα. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βοηθήσει όλους τους άνεργους νέους κάτω των 25 να βρουν εργασία ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που θα βρεθούν άνεργοι.

Σύμφωνα με την έρευνα, το δεύτερο εξάμηνο του 2013 οι προσλήψεις μειώθηκαν στην Ελλάδα κατά -4,3%, στην Πορτογαλία κατά -4,1%, στην Ισπανία κατά 3,6%, στην Ιταλία κατά -1,8%, ενώ στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μειώθηκαν κατά 0,4%.

πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ