Παρουσίαση ΕΠΑΣ Λαμίας (ΥΠΕΠΘ)

Παρουσίαση ΕΠΑΣ Λαμίας (ΥΠΕΠΘ):
EPAS.pdf

Αισθητικής Τέχνης:
AISUH.pdf

Βοηθών Φαρμακείων:
FA.pdf

Βοηθών Φυσικοθεραπευτών:
FYS.pdf

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών:
HLEK.pdf

Τεχνιτών Φυσικού Αερίου:
KAER.pdf

Κομμωτικής Τέχνης:
KOM.pdf

Κτιριακών Εργων:
KTIR.pdf

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων:
SXED.pdf

Θερμουδραυλικων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης:
YDR.pdf

Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
Επιμέλεια παρουσιάσεων:
Βουρλάκης Αθανάσιος
Δ/ντης ΕΠΑΣ Λαμίας