Ποια η αλήθεια για την μεταβολή του αριθμού των εισακτέων.

Σύγκριση εισακτέων 2013& 2014 στα ΑΕΙ ανά Πεδίο:
1ο πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_1p.pdf
2ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_2p.pdf
3ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_3p.pdf
4ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_4p.pdf
5ο Πεδίο ΑΕΙ: eis_aei_2014_5p.pdf
Πραγματική αύξηση έχουμε εάν η μεταβολή είναι παραπάνω από 20% επειδή το 2013  δόθηκε επιπλέον 20% των θέσεων σε ειδικές κατηγορίες (Κοινωνικά Κριτήρια,   Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι)  . Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι έχουμε συνολική μείωση των εισακτέων στο 1ο πεδίο και αύξηση σε όλα τα υπόλοιπα 4. Σε κάθε πεδίο υπάρχουν σχολές που αυξήθηκε ο  αριθμός των εισακτέων (>20%) και σχολές που μειώθηκε ο αριθμός των εισακτέων (<20%)

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας