Τροποποίηση της Προκήρυξης Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών Εισαγωγικών Εξετάσεων των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015 (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014)

Σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄), που δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ την 5η Μαΐου 2014, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης της Προκήρυξης του Διαγωνισμού (ΕΔΥΕΘΑ 17/2014), για τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ έτους 2014 θα ισχύσει το ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) και όχι το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄).
Το ΠΔ 133/2002 (ΦΕΚ 109 Α΄) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείο: www.et.gr.
Κατόπιν των παραπάνω με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα γίνονται δεκτά από τις Σχολές 1ης Προτίμησης – ΔΑΕ/Β1 σε περίπτωση αποστολής τους μέχρι και την 14η Μαΐου 2014 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας δημοσίας ή ιδιωτικής).

Η συγκεκριμένη τροποποίηση αφορά αποκλειστικά τις υγειονομικές εξετάσεις των υποψηφίων και δεν επηρεάζει τα δικαιολογητικά που ήδη έχουν αποσταλεί ή θα αποσταλούν από τους υποψήφιους/ες στις Σχολές 1ης Προτίμησης – ΔΑΕ/Β1 και που αναγράφονται στο Παράρτημα «ΣΤ».

Σχόλιο του διαχειριστή: Η παραπάνω παράταση δόθηκε γιατί με το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄) τα παιδιά που εξετάζονται  προφορικά δεν μπορούσαν να συμμετέχουν φέτος στις εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές. Για φέτος, με τη παραπάνω τροποποίηση, θα μπορούν. Για τα παιδιά που θα εξεταστούν γραπτά ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. Τις ιατρικές εξετάσεις θα τις προσκομίσουν,κανονικά, την ημέρα που θα πάνε στη σχολή της 1ης προτίμησης.
Καλοδήμος Δημήτρης, Υπεύθυνος ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ Λαμίας