Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

πατήστε εδώ για να δείτε την Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). για το εκπαιδευτικό έτος 2014−2015. Η προκήρυξη για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  περιέχει επιπλέον:
1]Τις προθεσμίες 2]την αναλυτική κατατομή των εισακτέων 3]το έντυπο της αίτησης και 4]πληροφοριακά  παραρτήματα για τις ΑΕΝ.

Σχόλιο του Διαχειριστή: Σε Δελτίο Τύπου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ με ημερομηνία 26/4/2013 ( διαβάστε το σχετικό   Δελτίο Τύπου  εδώ ) αναφέρεται : “Από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά  θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.” Δηλαδή έλεγε ότι από φέτος το 2014 θα ήταν απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή  τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αυτό όμως ΔΕΝ εφαρμόστηκε τελικά όπως προκύπτει από  την παραπάνω προκήρυξη! Για μια ακόμα φορά αλλάζουν τα δεδομένα κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για μια ακόμα φορά αιφνιδιάζονται υπεύθυνοι ενημέρωσης και υποψήφιοι! Φέτος  κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχαμε  επίσης σημαντικές αλλαγές των δεδομένων:1]Στην Αστυνομία και 2] στο 10%.

 

Καλοδήμος Δ. – Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τα σχόλια είναι κλειστά.