Οι περιζήτητες ειδικότητες. Ποια πτυχία γίνονται «ανάρπαστα» στην αγορά

Πηγή: e-tipos
Ημερμομηνία καταχώρησης: Apr 23 2008 at 03:01:30 PM

Πρώτος μισθός 900-1.400 ευρώ
Οι περιζήτητες ειδικότητες. Ποια πτυχία γίνονται «ανάρπαστα» στην αγορά
Τρίτη, 22.04.08

Μπείτε δυναμικά στην αγορά εργασίας, με πρώτο μισθό 900-1.000 ευρώ. Το «κάνω καριέρα» παρουσιάζει 10 περιζήτητες ειδικότητες για τις οποίες δεν απαιτούνται υψηλά προσόντα και προϋπηρεσία. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα με μοναδικό στήριγμά σας το πτυχίο, και την γνώση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού

Ο μηχανικός ανάπτυξης λογισμικού εργάζεται σε εταιρίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και νέων τεχνολογιών. Βασικά προσόντα για τη θέση αυτή είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ειδίκευση στην πληροφορική, η πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων, αρχιτεκτονικής και διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού και αγγλικής γλώσσας. Οι εταιρίες στο χώρο αυτό αμείβουν τους νεοεισερχόμενους με 1.000 έως 1.200 ευρώ και προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης για την καριέρα τους.

Μηχανικός πωλήσεων

Απασχολείται, κυρίως, σε εταιρίες ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών, καυσίμων και νέων τεχνολογιών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου επιλέγουν μηχανικούς για να κάνουν τις πωλήσεις, λόγω των εξειδικευμένων προϊόντων που προωθούν στην αγορά.Απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα αυτή είναι το δίπλωμα μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η γνώση αγγλικής και η χρήση Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει στο νεοεισερχόμενο αμοιβή 1.400 ευρώ, χρήση αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου, προμήθειες επί των πωλήσεων και πολύ καλή οικονομική εξέλιξη στο μέλλον.

Υπεύθυνος προϊόντος (junior product manager)

Ο junior στο τμήμα προϊόντος σχεδιάζει και υλοποιεί τα marketing plans και όλες τις ενέργειες προβολής και προώθησης των προϊόντων ευθύνης του. Επίσης, αναλαμβάνει το σχεδιασμό νέων προϊόντων και έχει την εποπτεία του budgeting, του forecasting. Μπορεί να εργαστεί σε τράπεζες ή μεγάλες εταιρίες που διαθέτουν τμήμα marketing και ανήκουν στους κλάδους της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του αυτοκινήτου κ.λπ. Ενας νεοεισερχόμενος για να προσληφθεί στη θέση αυτή πρέπει να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αντίστοιχο ξένου πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό με ειδικότητα στο marketing και να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και Η/Υ. Η αμοιβή ξεκινά από 900 με 1.000 ευρώ. Το μεταπτυχιακό ανεβάζει τον αρχικό μισθό από 50 έως 100 ευρώ.

Στέλεχος marketing

Ολες οι πολυεθνικές και μεγάλες ελληνικές εταιρίες διαθέτουν τμήμα marketing. Ο νεοεισερχόμενος που θα εργαστεί στην αντίστοιχη διεύθυνση πρέπει να είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) με ειδικότητα στο marketing ή την επικοινωνία, να γνωρίζει καλά αγγλικά και υπολογιστή και να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες. Ο πρώτος μισθός για έναν junior σε πολυεθνική είναι 1.000 ευρώ. Στις περισσότερες περιπτώσεις το μεταπτυχιακό δεν κρίνεται απαραίτητο.

Στέλεχος διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ολες οι επιχειρήσεις σήμερα διαθέτουν τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί καλό είναι να έχει κάνει σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων ή στην ψυχολογία και να μιλάει πολύ καλά αγγλικά. Στη διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα. Ο πρώτος μισθός για τους entry levels είναι 900 ευρώ.

Προγραμματιστής

Ο νεοεισερχόμενος, με εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού στον τομέα της πληροφορικής, μπορεί να εργαστεί όχι μόνο σε εταιρίες που ειδικεύονται σε αυτό το αντικείμενο, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, όπως τράπεζες, call centers κ.λπ. Λαμβάνει 900-1.000 ευρώ αμοιβή, υψηλότερη από το βασικό μισθό, λόγω της μειωμένης προσφοράς εργαζομένων στον κλάδο. Προαπαιτούμενα προσόντα είναι το πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και η εξειδίκευση σε συγκεκριμένα προγράμματα, όπως JAVA, SQL κ.λπ. Οι πιο περιζήτητες ειδικότητες αυτή την περίοδο είναι προγραμματιστής ανάπτυξης λογισμικού, JAVA και SQL.

Τεχνικός δικτύων

Απασχολείται, κυρίως, σε εταιρίες τηλεπικοινωνιών και σε μεγάλες επιχειρήσεις, που διαθέτουν οργανωμένο δίκτυο πληροφορικής. Αποτελεί ένα από τα περιζήτητα επαγγέλματα της εποχής. Ο πρώτος μισθός είναι 900 ευρώ, ενώ η μισθολογική εξέλιξη μπορεί να έρθει πολύ γρήγορα. Ο υποψήφιος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια θέση τεχνικού δικτύων πρέπει να είναι απόφοιτος Τεχνολογικού Ιδρύματος ή να διαθέτει δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Credit analyst

Η ειδικότητα του credit analyst ζητείται από τράπεζες και επιχειρήσεις της βιομηχανίας, του εμπορίου και των καταναλωτικών προϊόντων. Οι μισθοί κυμαίνονται από 900 έως 1.000 ευρώ. Οι σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης είναι απαραίτητες για να εξασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό.

Λογιστής

Ο νεοεισερχόμενος, που είναι απόφοιτος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης αντίστοιχα, μπορεί να εργαστεί ως λογιστής, σε εταιρίες όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Οσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση στην οποία θα εργαστεί ο νεοπροσλαμβανόμενος τόσο υψηλότερο θα είναι και το πακέτο αποδοχών που θα λάβει. Η χαμηλότερη αμοιβή είναι 900 με 1.000 ευρώ.

Οικονομικός αναλυτής (finance)

Ο οικονομικός αναλυτής μπορεί να εργαστεί σε τράπεζες και μεγάλες ελληνικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις, αρκεί να διαθέτει πτυχίο ή μεταπτυχιακό οικονομικής κατεύθυνσης. Η αμοιβή που θα πάρει ως νεοεισερχόμενος είναι 1.100 ευρώ. Το μεταπτυχιακό αυξάνει το μισθό στα 1.200 ευρώ. Οι ευκαιρίες εξέλιξης είναι σημαντικές για τη μετέπειτα επαγγελματική του πορεία.

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και Η/Υ

Τα πτυχία που μεγιστοποιούν τον πρώτο μισθό είναι, κυρίως, οικονομικής κατεύθυνσης, πληροφορικής και μηχανολογικών σχολών. Την ίδια στιγμή η καλή γνώση της αγγλικής και η χρήση Η/Υ θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για την πρόσληψη. «Οι γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ξένων γλωσσών, στις μέρες μας, θεωρούνται τόσο δεδομένες όσο παλαιότερα η γραφή και η ανάγνωση! Για να κερδίσουν, όμως, οι υποψήφιοι την προτίμηση μιας εταιρίας, δεν πρέπει να μείνουν στην απλή γνώση word και περιήγησης στο Διαδίκτυο αλλά να φροντίσουν να καταρτιστούν στα excel, access, powerpoint, corel, photoshop, που είναι περιζήτητα και οι γνώστες δυσεύρετοι. Ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι σπουδές σε άλλες ξένες γλώσσες, πέραν των αγγλικών, με προτίμηση στις σλαβικές (βουλγαρικά, σερβικά, ρωσικά), λόγω και των εξαγωγών», δηλώνει ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχατζής, διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ. «Το μεταπτυχιακό είναι μεν χρήσιμο για το νεοεισερχόμενο, όχι όμως απαραίτητο σε αυτή τη φάση της επαγγελματικής του ζωής. Είναι προτιμότερο να πραγματοποιείται έπειτα από 5-7 χρόνια εμπειρίας έτσι, ώστε ο υποψήφιος να έχει κατασταλάξει επαγγελματικά.

Αρκετές εταιρίες, μάλιστα, είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, που θα ενισχύσουν τις γνώσεις των στελεχών τους και θα συμβάλουν στην ανάπτυξή τους μέσα στην εταιρία. Από την άλλη πλευρά, αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες εργαζόμενων σπουδαστών τους», τονίζει η κ. Ρεβέκκα Πιτσίκα, managing partner της People for Business στο «κάνω καριέρα». Σύμφωνα με έρευνες, η κατοχή ενός MBA εξασφαλίζει στο νεοεισερχόμενο 2.000 ευρώ παραπάνω στις ετήσιες αποδοχές του σε σχέση με τον απόφοιτο Πανεπιστημίου. «Ακόμη και αν υποθέσει κανείς μια ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη στην Ελλάδα, η επένδυση αποσβέννυται σε περισσότερα από 10 χρόνια. Βέβαια, υπάρχουν πολλές εταιρίες στις οποίες το ΜΒΑ, και δη από κορυφαίο πανεπιστήμιο, είναι ο απολύτως ελάχιστος δεκτός ακαδημαϊκός τίτλος. Μεγάλες πολυεθνικές, επενδυτικές τράπεζες και σύμβουλοι επιχειρήσεων εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις οι αποδοχές είναι ομολογουμένως πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο, αγγίζοντας συχνά και τις €50.000 το έτος για νέους αποφοίτους», υπογραμμίζει ο κ. Πέτρος Μίχος, διευθυντής Human Capital Consulting της ICAP.

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=33604
Ελεύθερος Τύπος