ΑΕΙ κατώτερα των περιστάσεων

Εδώ και πολλά χρόνια τα ΑΕΙ διεκδικούσαν τον καθορισμό των εισακτέων από τα ίδια. Χρόνια τώρα το Υπουργείο Παιδείας φορτώνει τα ΑΕΙ με πολλαπλάσιους φοιτητές από όσους μπορούν να εκπαιδεύσουν. Θα περίμενε κανείς τα ΑΕΙ χθες να πανηγυρίζουν αφού ο Υπουργός Παιδείας τους πρότεινε να καθορίζουν αυτά τον αριθμό των εισακτέων. Δυστυχώς όμως και τα ΑΕΙ ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μια κανονική χώρα. Οι πρυτάνεις αρνήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη! Στην Ελλάδα όλοι βρίζουν για τις κακές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος αλλά όταν πρέπει να κάνουν αυτοί τις υπηρεσίες τις οποίες κατακρίνουν κόβουν πέρα.

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας