Τα μυστικά των σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναστασία Αποστολοπούλου /εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει Λογιστική, Ανάλυση Κόστους, Μαθηματικά, Στατιστική, Δίκαια, Ξένες Γλώσσες, Μάρκετινγκ, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Μάνατζμεντ, Συμπεριφορά Καταναλωτή κ.ά. Στο τμήμα ΟΔΕ διδάσκονται επίσης Αγγλικά,
Γαλλικά και Γερμανικά. Κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 8 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ στο πρώτο έτος υπάρχουν υποχρεωτικά εργαστήρια στα μαθήματα των Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στατιστικά, τα μαθήματα που δυσκολεύουν τους περισσότερους φοιτητές είναι αυτά της Λογιστικής και της Ανάλυσης Κόστους, τα οποία διδάσκονται από το 1ο μέχρι και το 3ο έτος. Αντιθέτως, διευκολύνει το γεγονός ότι σε ελάχιστα μαθήματα απαιτείται εργασία. Η πτυχιακή εργασία δεν προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών,αλλά υπάρχει η δυνατότητα ερευνητικής εργασίας. Από το 3ο έτος κάθε φοιτητής επιλέγει κατεύθυνση, με μαθήματα από κάθε κλάδο, όπως Λογιστικής,  Παραγωγής, Μάνατζμεντ. Σχετικά με την οργάνωση της σχολής, το Πανεπιστήμιο Πειραιά διαθέτει αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τους φοιτητές, καθώς επίσης και μια πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τις υποδομές  του πανεπιστημίου. Οσον αφορά τα συγγράμματα, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία σχετικά με την παραλαβή τους.
Στο τμήμα ΟΔΕ δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης η οποία δεν είναι υποχρεωτική και είναι απαλλακτική από δυο μαθήματα επιλογής. Τέλος, σε πολιτιστικό επίπεδο ομάδες φοιτητών έχουν δημιουργήσει τα Μουσικά Σύνολα Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς επίσης και τη θεατρική ομάδα του ΠΑΠΕΙ.
Η Αναστασία Αποστολοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανε-πιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο {ανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου