Αναζητούνται «πληροφορικάριοι» με κατάλληλες δεξιότητες

Εργασιακό χάσμα λόγω έλλειψης δεξιοτήτων

Η έλλειψη δεξιοτήτων οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων στις εθνικές οικονομίες, για παράδειγμα στην Ολλανδία οι απώλειες έχουν υπολογιστεί σε 19,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με έρευνα του CEPIS, μόλις το 23% των επαγγελματιών Πληροφορικής διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για τις θέσεις που κατέχει. Συγχρόνως, περισσότερες από 509.000 θέσεις εργασίας θα παραμείνουν κενές το 2015, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT). Αντίστοιχα, ο αριθμός αυτός εκτιμάται στις 913.000 για το 2020.
 Στην Ελλάδα, οι κενές θέσεις εργασίας υπολογίζονται σε 1.200 για το 2014 και θα ανέλθουν σε 1.300 την επόμενη χρονιά.  Αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμο είναι αυτό σε μια ήπειρο που μαστίζεται από την ανεργία και ειδικά ανάμεσα στους νέους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το e-skills report που συνέταξε η Empirica το 2013 για λογαριασμό της ΕΕ, η ζήτηση σε στελέχη πληροφορικής στην Ελλάδα θα ανέλθει στις 65.000 θέσεις το 2015, με την πλεονάζουσα ζήτηση στις 1.300. Η ζήτηση αυξάνεται σταθερά μέχρι το 2020, οπότε θα φτάσει στις 70.000 θέσεις εργασίας, ενώ η αντίστοιχη πλεονάζουσα στις 1.800. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό σε μια χώρα, και μια ήπειρο γενικότερο, που μαστίζονται από ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους.
Όλο το άρθρο εδώ
εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ