Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Οι Ελληνες ναυτικοί

Κύριε διευθυντά
Η θλιβερή ιστορία μονότονα επαναλαμβάνεται, ακόμα πιο θλιβερή. Προσήλθαν φέτος προς εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 3.272 φερέλπιδες νέοι υποψήφιοι, αλλά μόνο 1.193 έγιναν δεκτοί. Ωστε σε 2.079 νέους η πολιτεία αρνήθηκε την ελευθερία να σταδιοδρομήσουν στη μέγιστη βιομηχανία μας, ή και σε ξένες ναυτιλίες, δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη Ευρωπαίων αξιωματικών διεθνώς. Η δε ελπίδα που οι εν λόγω νέοι φερέλπιδες φέρουν στη ναυτιλία μας είναι, ανταγωνιστικότητα και ισχυρότερος δεσμός αυτής με την πατρίδα. Αυτά, φυσικά, συνιστούν παραμέτρους ναυτιλιακής πολιτικής που οφείλει να ασκεί το κράτος και όχι οι συντεχνίες. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ άριστα γνωρίζουν εντούτοις ότι οι Ελληνες αξιωματικοί πάσχουν από ένα σύνδρομο· εννοούν να φέρουν με ασφάλεια το πλοίο στον προορισμό του και να παραδώσουν άψογο το φορτίο, δεν φείδονται μόχθου, τους κοσμεί θάρρος και επαγγελματικότητα, «δένονται» με το πλοίο και τέλος, αποτελούν την κοιτίδα δημιουργίας ανωτέρων στελεχών και επιχειρηματιών της Ναυτιλίας. Παρ’ όλ’ αυτά η δύναμη των αξιωματικών μας, χάρις στην κρατική αβελτηρία, φθίνει ραγδαία, περί τους 12.000 σήμερα αυτοί αριθμούν, ενώ υπερδιπλάσιος αριθμός αλλοδαπών αξιωματικών υπηρετεί στα πλοία μας. Τους τελευταίους, να σημειωθεί ότι «κοσμεί» ένα πλεονέκτημα, αμείβονται με απολαβές διεθνών standards (ILO – ITF), ήτοι περίπου 50% κάτω των εγχωρίων συμβατικών απολαβών… Ωστε δεν πρόκειται περί κρατικής αφυΐας αλλά μάλλον περί «μεγαλοφυούς» σχεδίου. Παράγουμε λίγους αξιωματικούς ώστε, αφενός μεν αντιμετωπίζουμε ριζικά(!) την ανεργία, αφετέρου συμφέρει… Αλλά ας προσφύγουμε στη γλώσσα των αριθμών:

Τα έξι (6) έτη 2009 έως και 2014 εισήχθησαν στο πρώτο έτος των ΑΕΝ 7.092 νέοι, ήτοι ετήσιος μέσος όρος 1.182· είναι δε τοις πάσι γνωστόν ότι η διαρροή κατά την περίοδο φοίτησης, συν αυτήν των αποφοίτων που ουδόλως, ή για βραχύ χρόνο (κάτω των 2 ετών) ακολουθούν τη ναυτική σταδιοδρομία ανέρχεται στο περίπου 70%. Ωστε, από τους 1.182 κατά τ’ ανωτέρω νεήλυδες μόνο περί τους 355 θα ακολουθήσουν σταθερά τη ναυτική σταδιοδρομία.

Στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΕΝ και στις ΑΕΝ απασχολούνται 254 ένστολοι πλέον 177 πολιτικοί υπάλληλοι/καθηγητές, σύνολο 431. Σύμφωνα με στοιχεία από το Διαδίκτυο και τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας των ΑΕΝ πλέον αυτό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, πλέον ΚΕΣΕΝ ανέρχεται σε 25.700.000 ευρώ, ήτοι κόστος κατά κεφαλήν 72.394 ευρώ… Προφανές είναι όθεν ότι σοβαρό κίνητρο έχουν οι κυβερνώσες συντεχνίες που με πείσμα στηρίζουν το παρόν σύστημα, αφού η ναυτική εκπαίδευση είναι τρίτου βαθμού και παρέχεται δωρεάν. Πέραν δε τούτου εξασφαλίζει ανεπάρκεια στελεχών(!) Η εικόνα του ΝΑΤ είναι εξίσου αποκαρδιωτική· 20.000 ναυτικοί εισφέρουν, ενώ 77.000 συνταξιοδοτούνται, η πρώτη κατηγορία φθίνει η δεύτερη «εμπλουτίζεται». Ουδέν περί των ανωτέρω ακούγεται στις τακτικές πομπώδεις συνάξεις που οργανώνουν ναυτιλιακά ιδρύματα, ενώσεις, ινστιτούτα κ.ο.κ. περί ναυτιλίας, ναυτικής εκπαίδευσης και άλλα ηχηρά παρόμοια.

Ουδείς ομοίως λόγος γίνεται περί αυτού που οι σοβαρές ανά τον κόσμο ναυτιλιακές δυνάμεις αποκαλούν και εφαρμόζουν, The Maritime Cluster Concept, δεν γνωρίζω δε πώς θα μπορούσα να το αποδώσω στη γλώσσα μας, πράγμα άλλωστε που εις ουδέν θα ωφελούσε. Παρέλκει, τέλος, να αναφέρω τον όλεθρο που έφερε στη χώρα του το συντεχνιακό καθεστώς (φασισμός) του Μπενίτο Μουσολίνι· το μόνο, άλλωστε, βέβαιο είναι ότι, στην εκπληκτική πλην ιδιόρρυθμη πατρίδα μας, το μόνο που η Ιστορία μας διδάσκει είναι ότι ουδέν διδάσκει.

Σ. Ρανης – Ακτή Μιαούλη, Πειραιάς
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ