Προγράμματα Κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ

Υ.Α με Αριθμ. 1199, ΦΕΚ 86Β/2015
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
εδώ

Υ.Α με Αριθμ. 1202 , ΦΕΚ 87Β/2015
Υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
εδώ