Κενές πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων

Περισσότερες από 500.000 κενές θέσεις εργασίας στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών βλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (Council of European Professional Informatics Societies ή CEPIS). Mιλώντας ο πρόεδρος του συμβουλίου, Βύρων Νικολαΐδης, κατά τις εργασίες του 7th South East Europe ITSM Conference, που διοργανώθηκε από τον επίσημο οργανισμό itSMF Hellas, είπε ότι μέχρι τώρα στην Ευρώπη υφίστανται 500.000 θέσεις κενές λόγω απουσίας των σχετικών προσόντων. Πρόσθεσε ακόμη ότι μέχρι το 2020, η «ψαλίδα» αυτή θα ανοίξει περαιτέρω και οι κενές θέσεις θα αυξηθούν, καθώς ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα διευρύνεται.
Συνολικά μέχρι το 2020 αναμένεται οι κενές θέσεις να ανέλθουν σε 913.000, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 80%. Σημειώνεται ότι πρόσφατη έρευνα της CEPIS σε 28 χώρες της Ευρώπης έδειξε ότι μόνο το 23% των συμμετεχόντων στην έρευνα, είχε τα αντίστοιχα προσόντα για τη θέση που κατείχε. Η έρευνα αφορούσε τις ικανότητες και την εξειδίκευση των εργαζομένων/στελεχών στις ΤΠΕ στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ευρώπης. Πραγματοποιήθηκε δε, σε δείγμα άνω των 2.800 επαγγελματιών πληροφορικής. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πιο δημοφιλής ειδίκευση στους επαγγελματίες ήταν το project management, αλλά όπως κατέδειξε η έρευνα, μόλις το 7% των αποκριθέντων σ’ αυτή την ειδίκευση είχαν τα κατάλληλα εφόδια και τις ικανότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους ρόλους.

Ενα άλλο σημαντικό εύρημα είναι ότι οι ειδικοί στις ΤΠΕ μόλις κατά τα 2/3 διαθέτουν επίσημη κατάρτιση από σχετικές σχολές/πανεπιστήμια. Το άλλο 1/3 διαθέτει σπουδές σε γνωστικό αντικείμενο που δεν είναι σχετικό με τις ΤΠΕ. Επίσης, μια σοβαρή αδυναμία του σχετικού κλάδου αφορά το γεγονός ότι είναι ανδροκρατούμενος. Συγκεκριμένα, στον ευρωπαϊκό κλάδο των ΤΠΕ εκτιμάται ότι απασχολούνται άνδρες σε ποσοστό 85%, με το υπόλοιπο 15% να είναι γυναίκες. Τέλος, η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα στελέχη πληροφορικής είναι σχετικά γερασμένα, με μέσους όρους που κυμαίνονται από 37 έως 50 έτη. Ο μέσος όρος για την Ευρώπη είναι τα 42 έτη, με τα πιο νέα στελέχη του κλάδου ΤΠΕ να βρίσκονται στο Βέλγιο και τα πιο γερασμένα στην Ολλανδία. Στο Βέλγιο, ο μέσος όρος ηλικίας των στελεχών ΤΠΕ ανερχόταν στα 37 έτη και στην περίπτωση της Ολλανδίας στα 50 έτη.
«Δεν γίνεται», είπε ο κ. Νικολαΐδης, «η ανεργία να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, η ζήτηση για επαγγελματίες ΤΠΕ να αυξάνεται σταθερά μέχρι το 2020 και να υπάρχουν υποψήφιοι που υπολείπονται ψηφιακών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας στη χώρα μας να μην καλύπτεται». Πρόσθεσε δε ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική, όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Kathimerini_logo