ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2Π/2008 & 3Π/2008 )

Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκηρύξεις 2Π/2008 και 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ01 Θεολόγων , ΠΕ02 Φιλολόγων , ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας , ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας .

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ .

Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 17.07.2009

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ13 Πτυχ. Νομικών – Πολιτικών Επιστημών


Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ60 Νηπιαγωγών


Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ01 Θεολόγων


Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας


Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας


Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας


Αν δεν μπορειτε να τα κατεβασετε απο τον asep καταβαστετα απο kesyp.didefth.gr

2p2008_pe_02_filologon_pros_el_GR

3p2008_pe60_nipiagogon_pros_el_GR

3p2008_pe_01_theologoi_pros_el_GR

3p2008_pe_05_galika_pros_el_GR

3p2008_pe_07_germanika_pros_el_GR

3p2008_pe_34_italika_pros_el_GR

3p_2008_pe11_fys_ago_pin_kat_pros_el_GR

3p_2008_pe13_ptyx_nom_pol_epist_pin_kat_pros_el_GR