ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 και ΠΕ33 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008 )

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 14 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ06 και ΠΕ33
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π/2008 )

Εκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αποστέλλονται για ανάρτηση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 3Π/2008) για τους υποψηφίους των κλάδων: ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης .

Μετά από σχετική συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι αλφαβητικοί πίνακες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ περιλαμβάνουν τα στοιχεία και την επίδοση μόνο όσων υποψηφίων πέτυχαν βαθμολογία τουλάχιστον 55 μονάδες ως βαθμό στη γραπτή εξέταση και συγχρόνως τουλάχιστον 50 μονάδες σε κάθε μία από τις δύο θεματικές ενότητες. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους με την πληκτρολόγηση του ονόματος, του επωνύμου, του αριθμού ταυτότητας και του δεκαψήφιου κωδικού συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος τους είχε δοθεί κατά την εξέταση. Η σχετική εύρεση μπορεί να γίνει από το πλαίσιο αναζήτησης της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ .

Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες, τα τυπικά προσόντα και οι προσαυξήσεις της βαθμολογίας των υποψηφίων εμφανίζονται στους πίνακες βάσει των δηλώσεών τους.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά τους σχετικούς ελέγχους και την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 24.07.2009.

Προσωρινά Αποτελέσματα

Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ13 Πτυχ. Νομικών – Πολιτικών Επιστημών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ60 Νηπιαγωγών
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ01 Θεολόγων
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Συνοδευτικό αρχείο: Συνοδευτικό αρχείο ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας, Θεωρίας