ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010/2011

Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 11o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 30η Νοεμβρίου 2009.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους: Ναυτιλιακές Σπουδές, Ναυτικό Δίκαιο, Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία, Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική, Μαθηματικά, Φυσική, Ιατρική, Αρχιτεκτονική, Πληροφορική. Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά με την Ευρώπη, προσφερόμενο επίπεδο σπουδών στον συγκεκριμένο κλάδο. Το πρόγραμμα αφορά:

http://www.propondis.gr/gr/html/programs/default.htm