Ποσοστό συμμετοχής και θέματα Α’ Θεματικής Ενότητας (ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΚ. 3Π/2008)
Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά σε 270 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η εξέταση των υποψηφίων στην Α’ θεματική ενότητα (Γνωστικό Αντικείμενο), στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ 09 Οικονομολόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας [Προκήρυξη 3Π/2008 – ΦΕΚ 516/8.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ].
Το συγκεντρωτικό ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων ανήλθε στο 84,41 %. Συγκεκριμένα προσήλθαν 32.928 από τους 39.010 υποψηφίους. Τα ποσοστά συμμετοχής ανά κλάδο, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία για τον παραπάνω διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Τελευταία τροποποίηση 21 Φεβρουαρίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 1 Φεβρουαρίου, 2009 17:14