Διπλασιασμός Πανελλαδικών Εξετάσεων αντί για κατάργηση!!!

Η εισήγηση του Υπουργείου Παιδεία αναφέρει:

-Στη Β΄ ΓΕΛ τα περισσότερα μαθήματα θα είναι 4/ωρα και στη Γ΄ ΓΕΛ είναι 6/ωρα.

Στη Β΄ ΓΕΛ
στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 18 μαθήματα (16 υποχρεωτικά και 2 προσανατολισμού σε 35 ώρες διδασκαλίας)
στο προτεινόμενο 10 συνολικά (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής σε 34 ώρες διδασκαλίας).
Στη Γ΄ ΓΕΛ
στο ισχύον σύστημα υπάρχουν 15 μαθήματα (9 υποχρεωτικά και 5 προσανατολισμού και 1 επιλογής σε 32 ώρες)
στο προτεινόμενο υπάρχουν 7 μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 4 επιλογής σε 29 ώρες)


Κεντρικά οργανωμένες εξεταστικές διαδικασίες πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο: τέλος Ιανουαρίου (διαγωνίσματα τετραμήνου) και τον Ιούνιο. Τα διαγωνίσματα του Ιανουαρίου θα συμμετέχουν στον βαθμό πρόσβασης με ένα ποσοστό μόνον αν βελτιώνουν τον βαθμό του Ιουνίου, αλλιώς δεν θα μετράνε.
Το διαγώνισμα 1ου τετραμήνου θα διεξάγεται σε όλα τα σχολεία συγκεκριμένη μέρα για κάθε μάθημα, με θέματα που καταθέτουν σε ειδική πλατφόρμα τα χαράματα της ίδιας μέρας επιτροπές έμπειρων εκπαιδευτικών από όλες τις περιφέρειες και με αυτόματη διόρθωση των απαντήσεων (ηλεκτρονικό σύστημα)

Τμήματα Φιλοσοφικών Σχολών
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Ιστορία
3. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
4. Ελεύθερη επιλογή, π.χ. Λατινικά, Ιστορία Τέχνης, Φιλοσοφία, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,… (ανάλογα με το τμήμα που ενδιαφέρει τον/την υποψήφιο/α)

Τμήματα Πολυτεχνείων
1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Μαθηματικά
3. Φυσική ή Πληροφορική ή Χημεία/Βιολογία (ανάλογα με το τμήμα)
4. Ελεύθερη επιλογή, π.χ. άλλο ένα μάθημα από το σημείο 3 (για να δοθεί πρόσβαση σε επιπλέον τμήματα), Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική, Ξένη Γλώσσα…

Τμήματα Οικονομίας

1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Μαθηματικά
3. Κοινωνία-Οικονομία
4. Ελεύθερη επιλογή, π.χ. Φυσική ή Πληροφορική (για να δοθεί πρόσβαση σε επιπλέον τμήματα), Ξένη Γλώσσα…

Τμήματα Ιατρικών Σχολών

1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2. Φυσική
3. Χημεία/Βιολογία
4. Ελεύθερη επιλογή, π.χ. Μαθηματικά (για να δοθεί πρόσβαση σε τμήματα Πολυτεχνείου κτλ.), Πληροφορική, ξένη γλώσσα…

Μαθητές που δεν επιθυμούν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια

Μόνο υποχρεωτικό μάθημα η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.

Τα υπόλοιπα 3 μαθήματα επιλέγονται ελεύθερα, ανάλογα με τις κλίσεις ή τα επαγγελματικά σχέδια των μαθητών, π.χ. Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Μουσική, μάθημα από ΕΠΑΛ, όπως Λογιστική…

Το προτεινόμενο σύστημα έχει δύο Πανελλαδικές Εξετάσεις: Στο τέλος του 1ου τετραμήνου (Ιανουάριο)  και στο τέλος του 2ου τετραμήνου (Μάιος /Ιούνιος).