25-09-17 Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με μαθητές

25 09 17photo1

25-09-17  Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου με μαθητές

Με μαθητές του 21ου Λυκείου Αθηνών συναντήθηκε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, μετά από επιθυμία των μαθητών που θέλησαν να συζητήσουν μαζί του θέματα εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως επίσης η μεταρρύθμιση και η αναβάθμιση του Λυκείου. Στον διάλογό τους με τον Υπουργό, οι μαθητές, οι οποίοι συνοδεύονταν από δύο εκπαιδευτικούς, διατύπωσαν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες για τη λειτουργία του σχολείου, εκφράστηκαν συγκλίσεις σε πολλά θέματα αλλά και κριτικές παρατηρήσεις.

Ο Υπουργός πρότεινε να συνεχιστεί και σε επόμενη συνάντηση ο διάλογος που ήταν εξαιρετικά χρήσιμος και οι μαθητές αποδέχθηκαν την πρότασή του. 

Source: Υπουργείο Παιδείας