ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ: Μαθήματα , Τομείς , Ειδικότητες

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ                            ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Ειδικότητες Επαγγελματικών Σχολών
epal_epas_total.xls