ΑΣΕΠ:Ποσοστό συμμετοχής , επιτυχίας και θέματα Β’ Θεματικής Ενότητας (ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2009

Πηγή: http://tinyurl.com/cwa293

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΡΟΚ. 3Π/2008)

Γνωστοποιείται ότι ολοκληρώθηκε ομαλά σε 270 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα η εξέταση των υποψηφίων στη Β’ θεματική ενότητα (Γενική Διδακτική – Παιδαγωγικά και Ειδική Διδακτική), στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ 09 Οικονομολόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ, ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας [Προκήρυξη 3Π/2008 – ΦΕΚ 516/8.10.2008, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ].

Το συγκεντρωτικό ποσοστό συμμετοχής των υποψηφίων ανήλθε στο 83,29 %. Συγκεκριμένα προσήλθαν 32.490 από τους 39.010 υποψηφίους. Τα ποσοστά συμμετοχής ανά κλάδο, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία για τον παραπάνω διαγωνισμό, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Θέματα Β’ θεματικής ενότητας : ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΠΕ 13 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΛΑΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 2 Φεβρουαρίου, 2009