Βοηθούν τα τεστ προσωπικότητας

Η αξία της χορήγησης των ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ προσωπικότητας) στο πλαίσιο του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού κατά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κοινή διαπίστωση και επαναβεβαιώνεται κάθε φορά που αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Η ίδια διαπίστωση αποτέλεσε και τη βάση των συμπερασμάτων σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε, πριν από λίγες ημέρες, το ΚΕΣΥΠ Αχαρνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με την υποστήριξη του Δήμου Αχαρνών.
Η βιωματική παρουσίαση αλλά και η εφαρμογή των τεστ με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση των συμβούλων ΣΕΠ Αικ. Μαραγκάκη και Θ. Ρηγόπουλου, κατέδειξαν τη σημαντική βοήθεια που λαμβάνουν οι μαθητές σε βασικά ζητήματα, όπως στη λήψη αποφάσεων ή τον προσδιορισμό στόχων, είτε εκπαιδευτικών είτε επαγγελματικών.
Μαζί επιβεβαιώθηκε και η ανάγκη ενίσχυσης θεσμών υποστηρικτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 10/02/2009

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com