25-06-20 Αποτελέσματα κλήρωσης στα Πειραματικά σχολεία

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 4 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

taksi3

25-06-20 Αποτελέσματα κλήρωσης στα Πειραματικά σχολεία

Αποτελέσματα κλήρωσης σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Σχολιάστε

seventeen + six =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here