Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών Αστυνομικής Εκπαίδευσης με τα ακόλουθα περιεχόμενα:

*Αστυνομική Ακαδημία
*  Σχολή Αξιωματικών
* Σχολή Αστυφυλάκων
*  Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
*Προσόντα ιδιωτών υποψηφίων για τις Σχολές
*Προκαταρτικές εξετάσεις
*
‘Αλλα στοιχεία

icon ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (4.88 MB)