Οι ευκαιρίες για δωρεάν σπουδές

Οι ευκαιρίες για δωρεάν σπουδές
Δευτέρα, 16.02.09

Σημαντικές ευκαιρίες σπουδών προσφέρουν μεγάλα ιδρύματα της χώρας μέσω υποτροφιών και βραβείων. Τα αντικείμενα σπουδών των υποτροφιών αφορούν θεωρητικές, θετικές, μουσικές και άλλες σπουδές. Παρακάτω αναλύονται κάποια από τα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν.
Το Ιδρυμα «Μαρία Κάλλας» προκηρύσσει διαγωνισμό λυρικού τραγουδιού για τη χορήγηση υποτροφίας τελειοποίησης σπουδών σε ανώτατο μουσικό ίδρυμα ή με καθηγητή κύρους του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε διάτρητο πλαστικό φάκελο και με τη σειρά που αναγράφονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά αίτηση συμμετοχής, φωτογραφία ταυτότητος του υποψηφίου, δακτυλογραφημένο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, αντίγραφο διπλώματος μονωδίας από αναγνωρισμένο ωδείο, βεβαιώσεις άλλων μουσικών σπουδών – αντίγραφα μουσικών πτυχίων, πιστοποιητικά σπουδών ή πτυχίων σπουδών στις ξένες γλώσσες και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σε ακρόαση, που θα πραγματοποιηθεί, κεκλεισμένων των θυρών, τον Απρίλιο του 2009 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το Ιδρυμα Μποδοσάκη θα χορηγήσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 23Α, 10674, Αθήνα. Τηλ. 210-3237973, 210-3237804 .

Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση υποτροφιών ερευνητικού προσανατολισμού, με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, για την κάλυψη είκοσι δύο θέσεων στα Ινστιτούτα του κέντρου. Οι θεματικές κατευθύνσεις ενδιαφέροντος και ο αριθμός των θέσεων ανά Ινστιτούτο είναι: Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής (4 θέσεις), Ινστ. Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (1 θέση), Ινστ. Επιστήμης Υλικών (2 θέσεις), Ινστ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (3 θέσεις), Ινστ. Μικροηλεκτρονικής (1 θέση), Ινστ. Φυσικοχημείας (4 θέσεις), Ινστ. Βιολογίας (4 θέσεις) και Ινστ. Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων (3 θέσεις). Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πανεπιστημιακών σχολών θετικής κατεύθυνσης ή πολυτεχνικών τμημάτων ή σχολών επιστημών υγείας του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών σχολών θετικής κατεύθυνσης ή πολυτεχνικών τμημάτων ή σχολών επιστημών υγείας, του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ και φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών θετικής κατεύθυνσης, που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους εντός του ακαδημαϊκού έτους και δεν οφείλουν περισσότερα από δύο μαθήματα. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται έως και τις 27 Φεβρουαρίου ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής.

Η Πρεσβεία της Αυστρίας θα χορηγήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές ενός φοιτητή στην Διπλωματική ακαδημία της Βιέννης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και τις 15 Μαρτίου στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 26 10682 Αθήνα. Τηλέφωνο 2108257230 .

Ελεύθερος Τύπος