Ενας στους 13 στο Δημόσιο

Ενας στους 13 στο Δημόσιο

Ενας στους δεκατρείς υποψηφίους θα διοριστεί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.721 εκπαιδευτικών στο Δημόσιο. Το ποσοστό συμμετοχής (81,2%) στο φετινό διαγωνισμό αποτελεί ρεκόρ στις έως τώρα εξετάσεις εκπαιδευτικών τις οποίες έχει διενεργήσει το ΑΣΕΠ. Συνολικά στο διήμερο των εξετάσεων προσήλθαν 59.277 υποψήφιοι.

Η καλύτερη αναλογία επιτυχίας διαμορφώθηκε για μία ακόμη φορά για τους δασκάλους, αφού θα διοριστούν όλοι οι συμμετέχοντες (αναλογία 1 προς 1) εφόσον πιάσουν τη βάση εισαγωγής και η χειρότερη για τους γυμναστές (1 στους 124).

Tο ποσοστό αποχής, ανά κλάδο, διαφοροποίησε και καλυτέρευσε τις πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό. Στους θεολόγους πιθανότητα επιτυχίας πλέον έχει 1 στους 39 υποψηφίους αντί 1 στους 49 που υπολογιζόταν με τις αρχικές αιτήσεις, στους φιλολόγους 1 στους 32 αντί 1 στους 39, στους μαθηματικούς 1 στους 14 αντί 1 στους 19, στους φυσικούς 1 στους 15 αντί 1 στους 21, στους χημικούς 1 στους 16 αντί 1 στους 21, στους βιολόγους 1 στους 15 αντί 1 στους 20, στους γεωλόγους 1 στους 18 αντί 1 στους 25, στους φιλολόγους Γαλλικής Γλώσσας 1 στους 17 αντί 1 στους 19, Αγγλικής Γλώσσας 1 στους 17 αντί 1 στους 18, Γερμανικής Γλώσσας 1 στους 10 αντί 1 στους 11, στους καθηγητές Καλλιτεχνικών 1 στους 11 αντί 1 στους 13, στους οικονομολόγους 1 στους 63 αντί 1 στους 95, στους κοινωνιολόγους 1 στους 35 αντί 1 στους 60, στους γυμναστές 1 στους 125 αντί 1 στους 151, Νομικών και Πολιτικών Επιστημών 1 στους 24 αντί 1 στους 37, στους νηπιαγωγούς 1 στους 12 αντί 1 στους 14, στους πτυχιούχους Πληροφορικής ΑΕΙ 1 στους 29 αντί 1 στους 37, στους πτυχιούχους Πληροφορικής ΤΕΙ 1 στους 37 αντί 1 στους 45, στον κλάδο Θεατρικών Σπουδών 1 στους 46 αντί 1 στους 54, στη Μεθοδολόγια Ιστορίας 1 στους 14 αντί 1 στους 17. Στον κλάδο της Οικιακής Οικονομίας η αναλογία επιτυχίας σε σχέση με τις αρχικές αιτήσεις και τη συνολική συμμετοχή παρέμεινε η ίδια (1 στους 2). Ο νέος κλάδος της Ιταλικής Γλώσσας έχει την εξής αναλογία επιτυχίας: Θα διοριστεί 1 στους 77 υποψηφίους.

Τα ποσοστά συμμετοχής διαμορφώθηκαν, ανά κλάδο, ως εξής: Αγγλικής Γλώσσας (93,3%), Γερμανικής Γλώσσας (91%), Ιταλικής Γλώσσας (85,3%), Οικιακής Οικονομίας (88,6%), Νηπιαγωγών (91,3%), Δασκάλων (83,8%), Γαλλικής Γλώσσας (86,7%%), Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (85,2%), Φιλολόγων (82%), Φυσικής Αγωγής (82%), Θεολόγων (80,4%), Μαθηματικών (72,7%), Φυσικών (72,8%), Βιολόγων (74,9%), Χημικών (73,9%), Γεωλόγων (73,1%), Οικονομολόγων (65,5%), Πολιτικών και Νομικών Επιστημών (63,7%), Κοινωνιολόγων (58,2%), Πληροφορικής ΑΕΙ (80,2%), Πληροφορικής ΤΕΙ (82,2%), Θεατρικών Σπουδών (85,2%) και Μεθοδολογίας Ιστορίας (79,9%).

e-tipos