Έρευνα του Θ. Κατσανέβα – Επιλογή επαγγέλματος

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 15 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Έρευνα του Θ. Κατσανέβα – Επιλογή επαγγέλματος

http://www.in.gr/innews/exams2002/article1.htm

Σχολιάστε

5 − 2 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here