Τα περιζήτητα τμήματα Οικονομικών στις Πανελλαδικές 2021

Ως περιζήτητα τμήματα για πολλά χρόνια στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο χαρακτηρίζονται αυτά που έχουν τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να δούμε πόσοι δήλωσαν τμήματα ως 1η και 2η επιλογή όπως και πόσοι δήλωσαν τμήματα ως 1η ,2η και 3ή επιλογή. Το Υπουργείο Παιδείας δημοσιεύει κάθε χρόνο τις συνολικές προτιμήσεις για τις τρεις πρώτες επιλογές. Στο παρακάτω αρχείο υπάρχουν 3 πίνακες. Ο πρώτος δείχνει τις πρώτες συνολικές προτιμήσεις , ο δεύτερος τις συνολικές πρώτες και δεύτερες προτιμήσεις και ο τρίτος τις συνολικές πρώτες, δεύτερες και τρίτες προτιμήσεις. Εντύπωση προκαλεί η καλή θέση των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών Ιωαννίνων και Βόλου.