Τα τμήματα με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις στις Πανελλαδικές 2020

Τα τμήματα με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις στις Πανελλαδικές 2020
το αρχείο εδώ
Τα 19 από τα 20 πρώτα είναι Παιδαγωγικά!

Τα τμήματα με τις περισσότερες συνολικές ΠΡΩΤΕΣ προτιμήσεις στις Πανελλαδικές 2020
το αρχείο εδώ