Τα 15 τμήματα με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις το 2017

Τα 15 τμήματα με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις

Να σημειωθεί ότι τα τμήματα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών και Θεάτρου (Θεσ/νικης) δηλώνονται σε  3 από τα 5  Επιστημονικά Πεδία. Το 2017 υπήρχαν πέντε Επιστημονικά Πεδία. Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο για τμήματα που δηλώνονται από ίδια πεδία.

Τα 15 Πανεπιστημιακά τμήματα με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις

Τα 15 τμήματα ΤΕΙ με τις περισσότερες συνολικές προτιμήσεις

Σύγκριση μπορεί να γίνει μόνο για τμήματα που δηλώνονται από ίδια πεδία.