Τα τμήματα με τις περισσότερες προτιμήσεις στις Πανελλαδικές 2019

pe19-protimisies-1-syn

Συνολικές προτιμήσεις ΜΟΝΟ για το 1ο ΕΠ : pe19-prot-syn-1ep

Συνολικές προτιμήσεις ΜΟΝΟ για το 2ο ΕΠ : pe19-prot-syn-2ep

Συνολικές προτιμήσεις ΜΟΝΟ για το 3ο ΕΠ : pe19-prot-syn-3ep

Συνολικές προτιμήσεις ΜΟΝΟ για το 4ο ΕΠ : pe19-prot-syn-4ep

Συνολικές προτιμήσεις ΜΟΝΟ για το 2&3ο ΕΠ :pe19-prot-syn-23ep