Ποιες είναι οι περιζήτητες ειδικότητες πληροφορικής

Η έρευνα «Digital Skills Gap» πραγματοποιήθηκε από την brainregain με την υποστήριξη του ΣΕΒ στο διάστημα από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 2022 και το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε 500 Ελληνικές επιχειρήσεις. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 123, που σημαίνει ένα ικανοποιητικό ποσοστό απάντησης (response rate) της τάξης του 24.6%.

Η μεγαλύτερη ζήτηση (ποσοστό άνω του 30%) παρατηρείται στις ειδικότητες Backend Developers, Web and App Developers, Project managers, Al and Machine Learning Specialists και Data Analysts. To μικρότερο ενδιαφέρον (κάτω από 20%) συγκεντρώνουν οι ειδικότητες Cloud Architects, Cyber security Analysts, Information Security Analysts, FinTech Engineers και Robotics engineers. Δεν θα προσλάβουν σε ειδικότητες τεχνολογίας δήλωσε το 13,8% των επιχειρήσεων, ενώ 22% αναζητά άλλες ειδικότητες.

Στη συνέχεια τα στελέχη ρωτήθηκαν ποιες digital & hi-tech δεξιότητες είναι απαραίτητες για τις παραπάνω ειδικότητες; Το Γράφημα 11 δείχνει τις απαραίτητες δεξιότητες σε φθίνουσα τάξη ενδιαφέροντος. Η μεγαλύτερη ζήτηση (ποσοστό άνω του 30%) παρατηρείται στις δεξιότητες SQL, Python, Data Science and Data Analytics, Java και Javascript. Αντίθετα, το μικρότερο ενδιαφέρον (κάτω από 10%) συγκεντρώνουν οι δεξιότητες Blockchain, Embedded C programming, Virtual & Augmented Reality, Swift, 3D Printing / Additive Manufacturing, Batteries, Nanotechnology, Kotlin, Integrated Circuit design, Advanced Robotics & Manufacturing systems και Go. Άλλη δεξιότητα δήλωσε ότι αναζητά το 8,9% των επιχειρήσεων του δείγματος.