Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών.

Σας γνωρίζουμε ότι εντός του επόμενου δεκαημέρου θα αρχίσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προς όλες τις Δ/νσεις Δ.Ε., η αποστολή της προκήρυξης που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών και σπουδαστριών στις Στρατιωτικές Σχολές. Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 27-4-2009. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: Αθήνα: Στρατός Ξηράς 210-3630081, 210-3630579 Πολεμικό Ναυτικό: 210-3630742, 210-3630247 Πολεμική Αεροπορία: 210-3630360, 210-3630076 Θεσσαλονίκη: 2310-893237, 2310-893242, 2310-850060 Επίσης η προκήρυξη είναι προσβάσιμη στους ενδιαφερομένους και μέσω Διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr. http://www.geetha.mil.gr/media/DEKP/EDYETHA2009.pdf Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Λυκείων, και να αποσταλεί στις οικείες Νομαρχίες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που είναι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ

str_b6_035390_09.doc