Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη Συνεδρία του ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2012 ενέκρινε το Νομοσχέδιο για τροποποίηση των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2011 που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας:
· Διασφαλίζει την οργάνωση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου βάσει διεθνών προτύπων.
· Διασφαλίζει την προσέλκυση υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού προσωπικού.
· Αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή διεθνούς επιπέδου έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
· Έχει στηριχθεί σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα άλλων Ιατρικών Σχολών καθώς επίσης και σε εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό.
· Υλοποιεί τον στόχο της κυβερνητικής πολιτικής για λειτουργία Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ίδρυση της οποία έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2088 (Κ.Δ.Π 394/2008).

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προώθησε το εν λόγω Νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρία του αποφάσισε να χορηγήσει άδεια λειτουργίας στα ακόλουθα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια:
1. Frederick University
2. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
3. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/35B370736A7B3E0AC22579990054B153?OpenDocument&print

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com