Γιατί είχαμε τόσο χαμηλές βάσεις στους πολύτεκνους.

Με αφορμή τις τροπολογίες για τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων ξαναδημοσιεύω ένα άρθρο που είχα δημοσιεύσει το Αύγουστο του 2011

1]Δόθηκε τεράστιος θέσεων αριθμό στους πολύτεκνους σε σχέση με τον αριθμό των υποψηφίων. Και στους τρίτεκνους δόθηκαν αρκετές θέσεις , και οι τρίτεκνοι είχαν χαμηλότερες βάσεις από τη Γενική Σειρά όμως δεν σημειώθηκαν πολύ χαμηλές βάσεις γιατί ο αριθμός των υποψηφίων ήταν μεγαλύτερος από εκείνον των πολυτέκνων. Αντίθετα δόθηκαν πολύ λίγες θέσεις στους υποψηφίους με Κοινωνικά Κριτήρια.
Π.χ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατηγορία 90%(Βδ)
Φυσ. Αγωγής: Πολύτεκνοι:23 , Τρίτεκνοι:22, Κοιν:3
Νομικής: Πολύτεκνοι:32 , Τρίτεκνοι: 30, Κοιν:7
Ιατρικής: Πολύτεκνοι:19 , Τρίτεκνοι:16, Κοιν:4
Μαθηματικών: Πολύτεκνοι:28 , Τρίτεκνοι:26 , Κοιν:5
Πληροφορικής και Τηλ: Πολύτεκνοι:16 , Τρίτεκνοι:14, Κοιν:3
Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ/σης: Πολύτεκνοι:30 , Τρίτεκνοι:28, Κοιν:6
Φιλολογίας: Πολύτεκνοι:30 , Τρίτεκνοι:28 , Κοιν:5
Φυσικής: Πολύτεκνοι:13 , Τρίτεκνοι:13 ,Κοιν:4
Χημείας: Πολύτεκνοι:14 , Κοιν:3
Η σχέση θέσεων Πολυτέκνων/Κοινωνικών Κριτηρίων, που δόθηκαν είναι από 1:4 μέχρι 1:6.
Παρόμοια είναι και η σχέση Τριτέκνων/Κοινωνικών Κριτηρίων.
Η λογική λέει ότι θα έπρεπε να δοθούν περισσότερες θέσεις στα κοινωνικά κριτήρια .
2]Σε όλες τις ειδικές κατηγορίες που δεν υπήρχε αδελφός / αδελφή που σπουδάζει η διεκδίκηση των επιπλέον θέσεων ήταν δυνατή ΜΟΝΟ «στη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης κατοικίας». Αυτό ουσιαστικά αδίκησε κατάφορα τα παιδιά των περιφερειών που οι Σχολές ήταν ελάχιστες και ευνόησε προκλητικά τους υποψηφίους της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ένας υποψήφιος από την περιφέρεια Στερεάς ουσιαστικά είχε να επιλέξει μόνο ανάμεσα από 2 ΑΕΙ ενώ της Αττικής περίπου 80ΑΕΙ! Στους 496 επιτυχόντες των Λυκείων της Λαμίας στη κατηγορία 90% ΓΕΛ είχαμε 8 πολύτεκνους , 11 Τρίτεκνους και 7 Κοινωνικών Κριτηρίων. Λόγω του περιορισμού της Περιφέρειας Κατοικίας ένα πολύ μικρό μέρος των πολυτέκνων και των τριτέκνων της Στερεάς έκαναν χρήση του ευεργετήματος των επιπλέον θέσεων. Δηλαδή κερδισμένοι είναι μόνο οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι με μόνιμη διαμονή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έπονται οι πολύτεκνοι από Περιφέρεια Πελοποννήσου ( Πάτρα) , Ηπείρου (Ιωάννινα) , Θεσσαλίας (Λάρισα) κλπ
Η λογική λέει ότι ο νόμος έπρεπε να λέει «σε μία γεωγραφική περιφέρεια της επιλογής του υποψηφίου» και ΟΧΙ «στη γεωγραφική περιφέρεια μόνιμης κατοικίας». Αυτή η ρύθμιση μείωσε δραματικά τον αριθμό των δικαιούμενων και έριξε τις βάσεις σε εξευτελιστικό επίπεδο σε αρκετές Σχολές .
Καλοδήμος Δημήτρης
Πρώην Ειδικός Πληροφόρησης
ΚΕΣΥΠ Λαμίας