Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-13

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους Ελλαδίτες φοιτητές και φοιτήτριες ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση εισδοχής μαζί με το βαθμό πρόσβασης τους με συστημένο ταχυδρομείο από τις 2 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012 .
[πατήστε εδώ για τη προκήρυξη]

Υ.Γ για την είσοδο στα Πανεπιστήμια της Κύπρου λαμβάνεται υπόψη  ο βαθμός πρόσβασης και όχι τα μόρια.

Τα παρακάτω τμήματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 4 χρόνια και όχι 5 που είναι τα αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα:
>Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής
>Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
>Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
>Το Τμήμα προσφέρει τις δύο πιο κάτω κατευθύνσεις :
• Πολιτικών Μηχανικών
• Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Αποτελέσματα Β κατανομής 2011-12

Αποτελέσματα Α κατανομής 2010-11

Καλοδήμος Δ.