Οδηγίες για την e-συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου

ΟδΗγΙΕΣ για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στα ιδρύματα
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα γίνει και εφέτος με ηλεκτρονική διαδικασία, ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Για την εφαρμογή της διαδικασίας οι υποψή-
φιοι έχουν κληθεί μέχρι τις 22 Ιουνίου να προσέλθουν στο λύκειό τους για να αποκτήσουν
προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον κωδικό και τον 8ψήφιο κωδικό εξετά-
σεων οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.minedu.gov.gr από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου ώς και την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 θα επεξεργάζονται και τελικά θα υποβάλλουν οριστικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση παρέχονται στους υποψηφίους αναλυτικές οδηγίες.
Στους υποψηφίους που για οποιονδήποτε λόγο επιλέξουν να οριστικοποιήσουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο στο λύκειο, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των Η/Υ του λυκείου με ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και οποιαδήποτε βοήθεια ή συμβουλή ζητήσουν από τους καθηγητές τους, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια από
τις ειδικές περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλουν στο λύκειό τους τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να υπαχθούν οριστικά σε μία και μόνο ειδική περίπτωση.

πηγή: ΤΑ ΝΕΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.