Ταξινόμηση των Σχολών με βάση τις προτιμήσεις

Ταξινόμηση των Σχολών με βάση τη πρώτη προτίμηση το έτος 2011:

top1.pdf

Σχόλιο:Στις 50 πρώτες σχολές με τις πρώτες προτιμήσεις μόνο 5 είναι ΤΕΙ
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας (24), Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (33) ,Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά (35) ,Αισθητικής και Κοσμηματολογίας ΤΕΙ Αθήνας (42) , Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά (50).

 Ταξινόμηση των Σχολών με βάση τις 3 πρώτες προτίμησεις το έτος 2011

top123.pdf

Σχόλια :1)Στις 50 πρώτες σχολές με τις 3 πρώτες προτιμήσεις μόνο 2 είναι ΤΕΙ
Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας (35), Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (43) .
2)15 από τις 20 σχολές που είναι στις πρώτες θέσεις με βάση την 1η επιλογή είναι και στις 20 πρώτες στη λίστα με τις 3 πρώτες επιλογές.

 Ταξινόμηση των Σχολών με βάση τις συνολικές προτιμήσεις το έτος 2011:

topall.pdf

Σχόλια : 1)από την παραπάνω ταξινόμηση προκύπτει ότι οι 15 από τις 20 πρώτες σχολές σε συνολικό αριθμό προτιμήσεων έχουν σχέση με την υγεία και τη διατροφή.

2)Στις 20 πρώτες σχολές με βάση τις συνολικές προτιμήσεις μόνο δύο είναι ΑΕΙ. Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (9) , Δημόσιας Διοίκησης Παντείου (17) ενώ στις 50 πρώτες σχολές με βάση τις συνολικές προτιμήσεις 14 είναι ΑΕΙ και 36 ΤΕΙ. 3)Το δημοφιλέστερο ΑΕΙ είναι το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με 11395 συνολικές προτιμήσεις!

Καλοδήμος Δημήτρης