40 προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Λαμίας (προθεσμίες-δικαιολογητικά)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου ανακοίνωσε ο Δήμος Λαμιέων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (9/7/2012)

Αναλυτικά τις θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να διαβάσετε εδώ και εδώ (”κατεβάζοντας” στον υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία pdf)