Το ΤΕΕ ζητά άμεσα ανάκληση απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ για παράνομη ισοτίμηση τίτλων κολεγίων με πτυχία πανεπιστημίων

TEE
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

9 Απριλίου 2009

Το ΤΕΕ ζητά άμεσα ανάκληση  απόφασης  του ΔΟΑΤΑΠ
για παράνομη ισοτίμηση τίτλων κολεγίων με πτυχία πανεπιστημίων

Με απαράδεκτη και αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου το Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ επιχειρεί την ισοτίμηση τίτλων σπουδών από σχολές, κολέγια και άλλα ιδρύματα μη πανεπιστημιακού επιπέδου, με πτυχία πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ (συνεδρίαση 48/13.2.2009) δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης τίτλων σπουδών, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί μετά από πραγματοποίηση «μέρους σπουδών σε μη ομοταγές ίδρυμα». Πρόκειται για ερμηνεία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το «γράμμα του νόμου» και κυρίως την παρ.1 του άρθρου 4 του νόμου 3328/2005. Κι’ αυτό γιατί με τη συγκεκριμένη διάταξη – που αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών – προβλέπεται ότι όλο το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να έχει διανυθεί  σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ  Α. Χαραλαμπάκη «η βούληση του νομοθέτη είναι τόσο σαφής στην προκειμένη περίπτωση, που μια διαφορετική ερμηνεία – όπως η αναφερόμενη του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ – αναιρεί όλο το νομοθέτημα περί αναγνώρισης τίτλων σπουδών».
Άλλωστε, επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ «από το σύνολο των διατάξεων του Ν.3328/2005 προκύπτει, ότι η βάση της κρίσης του ΔΟΑΤΑΠ είναι ο τίτλος σπουδών που αντανακλά σε ορισμένο γνωστικό αντικείμενο. Αν δεχτεί κανείς την ακραία ερμηνεία του ΔΟΑΤΑΠ περί αναγνώρισης τίτλου σπουδών που δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή ιδρύματα, προσανατολιζόμαστε σε αναγνώριση ιδρυμάτων με αόριστη διαδικασία διδασκαλίας και άνιση και αντισυνταγματική  ισοτίμηση σπουδαστών πανεπιστημιακού επιπέδου με τους σπουδαστές σχολών, κολλεγίων και λοιπών ιδρυμάτων μη πανεπιστημιακού επιπέδου».
Όπως υπογραμμίζει ο κ. Αλαβάνος «από τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.3328/2005 (Αρμοδιότητες Ολομέλειας και Τμημάτων Δ.Σ.) δεν προκύπτει επ’ ουδενί η αρμοδιότητα του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ να προχωρεί σε νομική ερμηνεία διατάξεων του νόμου οι οποίες έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως τα τελευταία χρόνια. Εν προκειμένω για να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία νομοθετικής ρύθμισης. Σε διαφορετική περίπτωση η συγκεκριμένη απόφαση πρέπει αμελλητί να ανακληθεί».
Και καταλήγει με την επισήμανση ότι «δεν θα πρέπει να συγχέεται η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, όπως ορίζεται από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε., με την ακαδημαϊκή αναγνώριση, αρμοδιότητας του ΔΟΑΤΑΠ», ενώ – όπως χαρακτηριστικά αναφέρει – «η ακαδημαϊκή αναγνώριση πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση ως Συνταγματική Αρχή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου».

www.tee.gr