28 βάσεις για την ίδια σχολή ΑΕΙ και 37 βάσεις για την ίδια σχολή ΤΕΙ!!!

Τη Δευτέρα 27 Αυγούστου  θα ανακοινωθούν 15 βάσεις για την ίδια σχολή ΑΕΙ και 23 βάσεις για την ίδια σχολή ΤΕΙ!

Εκτός από τους εισακτέους με τις πανελλαδικές εξετάσεις έχουμε και 18 κατηγορίες με εισακτέους καθ΄υπέρβασιν του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων (βλέπε σχετικό πίνακα στις σελίδες 2 και 3 της πλήρους ανάλυσης).

Συνολικά προκύπτουν 28 βάσεις για την ίδια σχολή ΑΕΙ και 37 βάσεις για την ίδια σχολή ΤΕΙ!!!

Για να διαβάσετε την πλήρη ανάλυση πατήστε εδώ
Πηγές του άρθρου:

Το ΦΕΚ με τους εισακτέους 2012 : fek_2012_1653a.pdf

το ΦΕΚ που καθορίζονται οι εξετάσεις στις ειδικές κατηγορίες   : ΦΕΚ 272Β/2007