Ποιες είναι οι 15 κατηγορίες βάσεων ΑΕΙ και 23 κατηγορίες βάσεων ΤΕΙ που θα ανακοινωθούν σήμερα

Σήμερα ,Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012, θα ανακοινωθούν 15 βάσεις για την ίδια σχολή ΑΕΙ και 23 βάσεις για την ίδια σχολή ΤΕΙ!
Οι κατηγορίες είναι οι παρακάτω:
1)Μαθητές της Γ΄ τάξης του ηµερήσιου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και τους  αποφοίτους Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις διεκδικούν ποσοστό 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ποσοστό 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Στην ομάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Γενική Σειρά Β]Πολύτεκνοι  Γ]Τρίτεκνοι  Δ]Κοινωνικά Κριτήρια.
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 4 βάσεις ΑΕΙ & 4 βάσεις ΤΕΙ

2)Υποψήφιους που δε συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις το έτος 2012 και είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων ΕΠΑΛ (Ομάδα Β) τα έτη 2010 ή 2011 διεκδικούν ποσοστό 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Στην ομάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Γενική Σειρά Β]Πολύτεκνοι  Γ]Τρίτεκνοι Δ]Κοινωνικά Κριτήρια .
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 4 βάσεις ΑΕΙ & 4 βάσεις ΤΕΙ

3)Μαθητές ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) που θα λάβουν µέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των τεσσάρων μαθημάτων ποσοστό 20% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
Στην ομάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Γενική Σειρά Β]Πολύτεκνοι  Γ]Τρίτεκνοι Δ]Κοινωνικά Κριτήρια .
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 4 βάσεις ΤΕΙ

4)Μαθητές και αποφοίτους  υποψηφίους Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α) που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις των δύο μαθημάτων  ποσοστό 1% των θέσεων των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης .
Στην οµάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Γενική Σειρά Β]Πολύτεκνοι  Γ]Τρίτεκνοι Δ]Κοινωνικά Κριτήρια .
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 4 βάσεις ΤΕΙ

5)Μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων καθώς και τους υποψηφίους
Εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που θα λάβουν µέρος στις αντίστοιχες πανελλήνιες εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων ποσοστό 1% πέρα από τον αριθμό εισακτέων των Πανεπιστημίων , των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης πέρα από τον αριθμό εισακτέων.
Στην ομάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 4 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Γενική Σειρά Β]Πολύτεκνοι  Γ]Τρίτεκνοι Δ]Κοινωνικά Κριτήρια .
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 4 βάσεις ΑΕΙ & 4 βάσεις ΤΕΙ

6)Ειδικά για φέτος θα δοθούν επιπλέον θέσεις 3% στις ειδικές περιπτώσεις της παρ. 3 άρθρο 44 Νόμος 4071/2012 και αφορά µόνο όσους απόφοιτoυς του 2011 (που εξετάστηκαν το 2011).
Στην ομάδα αυτή υπάρχουν εισακτέοι σε 3 διαφορετικές κατηγορίες:
Α]Πολύτεκνοι  Β]Τρίτεκνοι  Γ]Κοινωνικά Κριτήρια .
Δηλαδή στη κατηγορία αυτή έχουμε 3 βάσεις ΑΕΙ & 3 βάσεις ΤΕΙ

Καλοδήμος Δημήτρης
Διαχειριστής
http://didefth.gr/