Τι είναι το Erasmus και ποια άλλα προγράμματα ανταλλαγής υπάρχουν;

Το Erasmus είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές από όλα τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας να φοιτήσουν για 1 ή 2 εξάμηνα σε πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με υποτροφία. Το κάθε πανε-
πιστήμιο μέσω των γραφείων διασύνδεσης θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των σπουδαστών του και αναρτά πίνακες με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Παρόμοιο πρόγραμμα είναι το Erasmus Mundus που απευθύνεται σε  φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διανύσουν περίοδο σπουδών, έρευνας ή διδασκαλίας στο εξωτερικό, αλλά και σε όσους επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ακόμα, υπάρχει και το Leonardo Da Vinci που εστιάζει στον τομέα της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και αφορά όσους θέλουν να κάνουν πρακτική στην Ευρώπη.