Λουκέτο σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης

Την αναστολή λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης για μία εβδομάδα αποφάσι-
σε χθες η γενική του συνέλευση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για δυσλειτουργίες και υποχρηματοδότηση. Οπως υποστηρίζουν οι καθηγητές του, η αναστολή διορισμών και η εισαγωγή μεγάλου αριθμού φοιτητών έχει επιφέρει εκρηκτική δυσαναλογία μεταξύ διδασκόντων – διδασκομένων (23 μέλη ΔΕΠ για 1.300 φοιτητές), γεγονός που το εμποδίζει να λειτουργήσει.

TA NEA