Καινοτόμες υπηρεσίες στη νέα διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ

Μία νέα εποχή εγκαινιάζεται για τις υπηρεσίες και το ρόλο του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναβαθμίζεται.
Η νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του Οργανισμού αποτελεί απάντηση στην ανάγκη αναβάθμισης τόσο του τρόπου ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τις δράσεις του όσο και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε μία λογική εξατομικευμένης εξυπηρέτησης του χρήστη. Ολες οι νέες δυνατότητες του Portal εδώ: oaed_services.pdf

http://www.oaed.gr