Για ποιους δέκα (10) σημαντικούς λόγους, ο απόφοιτος Γυμνασίου θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

Από το σχολικό έτος 2006 – 2007 λειτουργούν στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δύο νέοι τύποι λυκείων:
•        Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)
•        Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ).
Οι απόφοιτοι των γυμνασίων έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο σχολείων και πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο των σπουδών, τις διεξόδους, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια που τους παρέχει ο κάθε τύπος σχολείου.
Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένους λόγους  τους οποίους ένας απόφοιτος Γυμνασίου θα θεωρήσει σημαντικούς για να επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.).

Για ποιους δέκα (10) σημαντικούς λόγους, ο απόφοιτος Γυμνασίου θα επιλέξει το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.)

1.      Θα αναπτύξει μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα των γενικών μαθημάτων και των μαθημάτων ειδικοτήτων, τις ιδιαίτερες ικανότητές του, τις προσωπικές πρωτοβουλίες, την δημιουργικότητά του και την κριτική σκέψη.
2.      Θα γνωρίσει και θα διδαχτεί τις απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει συναφείς δεξιότητες.
3.      Μετά την τριετή φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ., θα αποκτήσει ισότιμο και ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το ΓΕ.Λ.
4.      Θα αποκτήσει ισχυρό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 3 με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα.
5.      Θα μπορεί να εργαστεί στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως τεχνικός, εργοδηγός ή υπάλληλος σε συναφή επαγγέλματα σύμφωνα με το πτυχίο ειδικότητάς του ή να ασκήσει ιδιωτικό έργο.
6.      Θα μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ  για την απόκτηση εξειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες.
7.      Θα έχει την δυνατότητα όπως και οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ), να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΕΙ – ΑΤΕΙ και στρατιωτικές –αστυνομικές σχολές, μέσω πανελληνίων εξετάσεων σε μαθήματα που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη και που θα είναι μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα της ειδικότητάς του.
8.      Θα έχει την επιπλέον επιλογή και δυνατότητα να εισαχθεί με ειδικό ποσοστό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ΑΤΕΙ μέσω ειδικών πανελληνίων εξετάσεων σε τέσσερα μαθήματα (Μαθηματικά Νέα Ελληνικά και δύο μαθήματα Ειδικότητας) που θα διδάσκεται στην τρίτη τάξη.
9.      Με τις γενικές, επαγγελματικές και τεχνικές γνώσεις που θα αποκτήσει στο ΕΠΑ.Λ. θα μπορεί να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναφών και όχι μόνο ανωτάτων σχολών με την ειδικότητα που απέκτησε στο ΕΠΑ.Λ.
10.  Θα έχει την δυνατότητα υποτροφίας σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. ως επιβράβευση της καλής επίδοσής του στα μαθήματα (ποσοστό από κάθε τάξη).

ΟΛΟ το άρθρο:

epal_kerasiotis.doc