Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έχοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξωτερικό, παραθέτει μια σειρά χρήσιμων στατικών σελίδων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, επιλέγοντας τη χώρα του ενδιαφέροντός του, δύναται να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή.

http://career.duth.gr/cms/?q=node/1783