Νομοθεσία σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β)

ΦΕΚ 493Β/2009

fek_20090200493b.pdf

ΦΕΚ 1538Β/2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538Β΄/10.12.2002) υπουργικής απόφασης.
Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

fek_20020201538b.pdf

Τελαυταία τροποποίηση 16 Νοεμβρίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 13 Μαΐου, 2009