Περισσότεροι εισακτέοι στις ΑΕΝ

Την αύξηση των εισακτέων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στα 1.200 άτομα για το έτος 2013-2014 αποφάσισε στη συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Στην ίδια συνεδρίαση ο υπουργός Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλης παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων για τη ναυτική εκπαίδευση.

Το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης αποφάσισε παράλληλα από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος να θεσπιστεί για πρώτη φορά ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.  Το άρθρο συνεχίζεται εδώ

Σχόλιο του διαχειριστή: Η προκήρυξη του 2012 ανάφερε “ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών/στριών που θα
εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. διαμορφώνεται σε 955 Έλληνες σπουδαστές/στριες (561 Πλοίαρχοι και 394 Μηχανικοί).”