Πανελλαδικές εξετάσεις μαθητών και αποφοίτων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ: 1. Φ.251/9954/B6/23-1-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ69-ΥΡΔ) και Φ.251/ 47798 /B6/8-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ9-2ΣΜ) εγκύκλιοι
2. Φ.252/ 43335/B6/29-3-2013 (ΑΔΑ : ΒΕ2Ψ9-4ΘΤ) εγκύκλιος

Η εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009) Υπουργικής Απόφασης. Με την παρούσα εγκύκλιο θεωρούμε σκόπιμο να περιγράψουμε με σύντομο τρόπο τις βασικές πτυχές της διαδικασίας της προφορικής εξέτασης των εξεταζόμενων μαθητών-αποφοίτων και να επισημάνουμε ορισμένα σημεία της, προκειμένου να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα της εξέτασης.

πατήστε εδώ για να δείτε όλη την Υ.Α

Σχετικά έγγραφα:
ΒΕΙ69-ΥΡΔ
ΒΕΑΦ9-2ΣΜ
ΒΕ2Ψ9-4ΘΤ