Τι προσόντα θα πρέπει να διαθέτει ένας νέος σήμερα για να είναι πάντα απασχολήσιμος;

Τι προσόντα θα πρέπει να διαθέτει ένας νέος σήμερα για να είναι πάντα απασχολήσιμος;

Το πρώτο σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η ποιότητα του προγράμματος σπουδών που έχει ακολουθήσει κάποιος και το οποίο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τελειώνοντας, λοιπόν, τις σπουδές του θα πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, τα οποία όμως πλέον δεν είναι αρκετά. Απαραίτητα στοιχεία στην εποχή μας είναι η εξειδίκευση, η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι ξένες γλώσσες. Στο παρελθόν με το να γνωρίζεις αγγλικά ήσουν «καλυμμένος». Σήμερα η αγορά απαιτεί εκτός από δύο ευρωπαϊκές γλώσσες και μία ειδική, όπως κινεζικά, ρωσικά ή αραβικά. Ζούμε σ’ ένα παγκόσμιο «χωριό», με ανοιχτά σύνορα και μεγάλη κινητικότητα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, βασική αρχή για όσους θέλουν να παραμείνουν απασχολήσιμοι και να χτίσουν την καριέρα τους είναι η διά βίου εκπαίδευση. Τα πάντα πλέον βασίζονται στην τεχνολογία. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών έχει μικρύνει δραματικά. Κάποτε ήταν 30-40 χρόνια, τώρα έχει μειωθεί στα 2-3 χρόνια ή ακόμη λιγότερο.

http://www.e-tipos.com/newsitem?id=44582